top of page

PRIVACY VERKLARING

 

Laatste update: Mei 2020

ShapeAndMore is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat met uw persoonsgegevens gebeurt en wat uw rechten zijn.

Uw NAW- gegevens worden gebruikt voor het maken van de afspraak en uw factuur. Uw emailadres en telefoonnummer gebruiken wij voor het maken, bevestigen of annuleren van afspraken, het sturen van facturen of overig contact ten aanzien van afspraken en facturen. Gegevens als taille omvang, buikomvang, beenomvang, heupomvang, vet- en vochtpercentage, spiermassa en cellulite (hierna Meetgegevens) worden uitsluitend verwerkt met het doel om het succes van de afslankbehandeling te volgen.

 

De verwerking van de Meetgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming. U bent niet verplicht de Meetgegevens te verstrekken om gebruik te maken van de dienst, maar indien u dat niet doet kan het succes van de afslankbehandeling niet worden gevolgd. Dit betekent tevens dat voor zover de gegevens voorwaardelijk zijn voor een eventuele garantieregeling u geen beroep op die regeling kan doen. De verwerking van alle overige gegevens vindt plaats omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen en te verbeteren is het mogelijk dat wij, als onderdeel van de dienstverlening, u zullen benaderen om u enkele vragen over de kwaliteit van de dienstverlening te stellen. U heeft vanzelfsprekend geen enkele verplichting om daaraan mee te werken. De antwoorden zullen zodanig worden verwerkt dat deze niet direct te relateren zijn aan u. ShapeAndMore heeft een gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Uw Meetgegevens worden vernietigd binnen een half jaar na de beëindiging van uw behandeling. Uw NAW-gegevens, contactgegevens en afspraakgegevens worden twee jaar na beëindiging van uw behandeling vernietigd. Uw contract en financiële gegevens worden op grond van belastingwetgeving 7 jaar na het jaar waar deze betrekking op hebben bewaard. Uw antwoorden op vragen over de kwaliteit van de dienstverlening worden niet langer dan een jaar bewaard.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, behoudens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat dan wel aan partijen die onder haar of hun verantwoording persoonsgegevens verwerken. Medewerkers van ShapeAndMore hebben slechts inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden.

U heeft het recht om ons een verzoek tot inzage, verbetering, verwijderen/wissen of overdracht van uw gegevens te doen, alsmede een verzoek tot beperking van de verwerking van uw gegevens. U kunt tevens uw toestemming om de Meetgegevens te verwerken intrekken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ShapeAndMore.

Als je je zorgen maakt of vragen hebt over materiaal dat op onze Website of onze Apps verschijnt of als je vragen hebt over je gebruik van deze Website, onze Apps, Gebruiksvoorwaarden of Privacy Verklaring dan kun je e-mailen naar info@shapeandmore.nl

bottom of page